Acte Necesare Urbanism

 

CONSTRUCŢII NOI

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de încadrare în zonă
4. Plan de situatie
5. Schiţă cadastrală vizată de topograf autorizat
6. Taxa CU în funcţie de suprafaţa parcelei topo

Autorizatie de construire (AC)
1. Cerere tip
2. Extras CF recent (max 6 luni)
3. Plan de situaţie
4. Schiţă cadastrală vizată de topograf autorizat
5. Plan de încadrare în zona
6. Copie CU
7. Avize şi acorduri cerute prin CU
8. Proiect de execuţie 2 exemplare
9. Taxa AC 1% din valoarea de investiţie (0,5% pt locuinţă şi anexe)
11.Acord unic pentru persoane juridice
12.Declaratie că imobilul nu este în litigiu

DESFIINŢARE CONSTRUCŢII

Certificat de urbanism (CU)
1. Cerere tip
2. Extras CF max 6 luni
3. Plan de încadrare în zona
4. Plan de situaţie
5. Taxa CU în funcţie de suprafaţa parcelei topo

Autorizatie de demolare (AD)
1. Cerere tip
2. Copie CU
3. Fotografii construcţie
4. Plan de situaţie
5. Proiect tehnic de demolare în 2 exemplare
6. Schiţă cadastrală
7. Adeverinţa cu valoarea de impunere pt construcţie
8. Avize cerute prin CU
9.Taxa AD (0,1% din val de impozitare
10. Declaraţie că imobilul nu e în litigiu  

PRELUNGIREA VALABILITATII CU
1. Cerere
2. CU în original
3. 30% din taxa platită la CU

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AC/AD

1. Cerere

2. AC/AD în original

3. 30% din taxa plătită la AC