Rețeaua hidrografică

Reţeaua hidrografică este formată din râul Crisul Negru şi afluenţii săi , Crisul Negru fiind cel mai important curs de apă din zonă şi care constituie şi sursa principală de alimentare cu apă a localităţii Tinca. Suprafaţa albei minore a râului Crişul Negru este de aproximativ 30 ha,iar lungimea acestuia pe raza comunei este de aproximativ 10 km. Adâncimea pânzei freatice este cuprinsă  între 5-10 m.