Licitatii

 

Nota justificativa anulare procedura

Clarificare din oficiu prelungire termen dep oferte SE

Raspuns consolidat solicitari de clarificari

Calculul gradului de indatorare

Bugetul de venituri si cheltuieli 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli 2022

Bilant, cont executie, flux 2023

Bilant, cont executie, flux 2022

Bilant, cont executie, flux 2021

Bilant, cont executie, flux 2020

 


Achiziţie contract de servicii de acordare credit bancar în valoare de 4.430.000 lei

COMUNA TĂUTEU, cu sediul în Localitatea Tăuteu, nr. 122, Comuna Tăuteu, Județul Bihor, va organiza procedura publică pentru incheierea contractului de Servicii de acordare credit bancar în valoare de 4.430.000 lei. 

Cod CPV principal:    66113000-5 – „Servicii de acordare de credit” (Rev.2).

– Modalitatea de achiziţieSelecţie de oferte – conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de autoritatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016.

– Data limită pentru depunerea ofertelor: 31.10.2023 ora: 12:00.

Ofertele se vor depune la adresa: Registratura Primăriei Comunei Tăuteu, Localitatea Tăuteu, nr. 122, Comuna Tăuteu, Județul Bihor.

– Durata contractului de servicii de creditare bancară: 108 luni de la data semnării contractului. Contractul se va încheia numai după obţinerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor.

– În urma consultării Documentaţiei de atribuire, respectiv caietul de sarcini si formularele din ataşament, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi să trimită oferta fermă în lei fără TVA.

Propunerea financiară va fi completată corespunzator formularului de ofertă și anexei aferente din Documentaţia de atribuire, și, împreună cu Documentele de Calificare / formularele obligatorii, respectiv Propunerea tehnică, întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini, vor fi transmise la adresa: Registratura Primăriei Comunei Tăuteu, Localitatea Tăuteu, nr. 122, Comuna Tăuteu, Județul Bihor.

– Valoarea achiziției: 4.430.000,00 lei, fără TVA.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Alte informații: orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați se poate solicita numai în scris, la adresa de e-mail: primariatauteu@yahoo.com si in C.C. „carbon copy” (copie de informare) la adresa de email: curtean_florina@yahoo.com, iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin e-mail, la adresa indicată în respectiva solicitare, si vor fi postate pe site-ul Primăriei Tăuteu: www.comunatauteu.ro , Secțiunea Licitații.

Documentatie de atribuire servicii credit

Invitatie participare servicii creditare bancara

 

—————————–

ANUNT LICITATIE