Cultură și învățământ

Datele despre înfiinţarea scolilor provin din Dicţionarul Geografic scris de Fenyes Elek din 1851. De aici aflăm că la începutul anilor 1700 s-a înfiinţat scoala reformată la Tăuteu. Era alcătuită dintr-o singură încăpere unde învăţau băieţi si fete laolaltă. Însemnările despre învăţători nu se extind pe perioade îndelungate, ceea ce indică faptul că funcţionarea scolii în secolul al 18.-lea a fost întreruptă de câteva ori. Din anul 1800 în fiecare an scoala si-a deschis porţile, clădirea scolii generală a fost construit între 1835-36, casa învăţătorului de lângă aceasta a fost construit în 1880. Pe vremea aceasta în scoala generală erau deja 4, apoi 5 si chiar 6 clase sub îndrumarea unui dascăl.

Şcoala pentru fete a fost construită în 1912, în prezent funcţionează grădiniţa în clădire, pe vremea aceasta s-a separat educarea fetelor de către fete. Între cele două războaie mondiale s-a înfiinţat scoala de stat unde limba de predare a fost cea română. După 1945 s-a creat o sală de clasă si în casa învăţătorului, din cauza numărului mare de copii. Şcoala de fete a devenit grădiniţă din 1953, cu două grupe: mic si mare. După ce s-a construit scoala generală I-VIII, nu s-a mai folosit ca sală de clasă, a devenit bibliotecă pentru o vreme.

Şcoala cu clasele I-VIII, Tăuteu