Infrastructura

Cele mai importante drumuri care străbat teritoriul comunei Tăuteu sunt drumul judeţean 191 Oradea – Tileagd – Brusturi – Derna – Marghita, DN 19E Chiribis-Sălard-Biharia, si DN 19b Săcuieni- Marghita-Suplacu de Barcău. Toate dintre aceste drumuri sunt asfaltate si se poate ajunge pe ele la oraşele apropiate din judeţ: Marghita, Săcuieni, dar si la Oradea.

Lungimea totală a străzilor din comună este de 55,9 km din care 37,1 km trece prin intravilan, în timp ce lungimea totală a drumurilor asfaltate în comună este 18,81 km din care 11,4 km trece prin intravilan. Aceasta înseamnă că proporţia drumurilor asfaltate în comună este 33,6%. În comună mai există si 4,27 km de drumuri de tractor.

În localităţile comunei Tăuteu alimentarea cu apă potabilă a populaţiei se asigură prin sisteme centralizate de alimentare cu apă si instalaţii locale, fântâni. În comună reţeaua de alimentare cu apă potabilă are o lungime de 29,5 km. Volumul distribuit de reţea este 12 mii m3. În comună există si 7,7 km de conducte de distribuţie a gazelor naturale. Distribuţia totală a gazelor naturale este 182 mii m3 din care 113 mii m3 pentru uz casnic. Comuna nu dispune, însă de reţea de canalizare si nici de o staţie de epurare a apei uzate.

În cadrul comunei funcţionează două oficii poştale, unul în Tăuteu iar celălalt în Ciutelec. Infrastructura medicală a comunei constă din cele patru cabinete medicale de familie deservite de patru medici de familie, şi 16 asistente medicale. În comună îşi mai desfăşoară activitatea un medic în sectorul public. Numărul total de locuitor pe medic în comună este 900 persoane, indice mult mai bună decât numărul de 1426 locuitori pe medic în mediul rural din ţară, însă net inferior mediei naţionale care este de 565 pers/medic. Localnicii aflaţi la nevoie pot să îşi procure medicamente din farmacia cu sediul în satul Tăuteu. Din punct de vedere medical comuna Tauteu depinde de Spitalul Teritorial Marghita.

Infrastructura educaţională a comunei Tăuteu constă din 2 unităţi de învăţământ. Acestea reprezintă în total 27 de săli de clasă si cabinete în care se pot desfăsura activităţi educaţionale, si 4 laboratoare scolare. În comună există si grădiniţe, însă nu funcţionează nici un colegiu tehnic, liceu sau scoală specială. În 2009 s-au înscris în total 466 de elevi la cele două unităţi de învăţământ, si 146 de copii în grădiniţe. Aceasta înseamnă, că numărul elevilor pe o sală de clasă este 17. În acelasi timp comuna stă bine si la capitolul numărului calculatoarelor în scoli. Şcolile din Tăuteu dispun de 54 de calculatoare, ceea ce înseamnă că numărul elevilor pe un calculator este 9.

În comună funcţionează si cinci biblioteci, din care una este bibliotecă publică. În satul Tăuteu se găseste si un cămin cultural recent renovat. În momentul actual în comună se află în curs de realizare următoarele proiecte: construcţia unei scoli cu clasele I-IV la Ciutelec, construcţia a două grădiniţe la Bogei si la Tăuteu, construcţie cămin cultural în localităţile Chiribis si Bogei.

Conectivitatea comunei

Conectivitatea comunei Tăuteu la orașele importante ale județului nu reprezintă o problemă. Satul Chiribiș din comună are acces direct la calea ferată Săcuieni-­‐Maghita-­‐Șimleu Silvaniei-­‐Șărmășag, operată în prezent exclusiv de operatorul feroviar privat S.C. Regional S.R.L. Prin Chiribiș trec zilnic șapte trenuri spre Șărmășag și cinci trenuri spre Săcuieni dintre care una circulă până la Oradea.

În afara satului Chiribiș transportul public în comună este asigurat numai de linii de autobuz. Cel mai apropiat oraș din județ este Municipiul Marghita, care se află la 4 km distanță de satul Chiribiș (cel mai apropiat) și la 15 km  distanță de satul Ciutelec (cel mai îndepărtat), în timp ce distanța până la Oradea, reședința județului Bihor este 55 de km pe șosea.