Economia

Activitatea economică a comunei Tăuteu este mai degrabă dezvoltată comparativ cu localităţile învecinate şi cu restul comunelor din judeţului Bihor. Conform datelor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC, 2011), în comuna Tăuteu, la 31 Octombrie 2011, erau înregistrate 60 de firme si 19 activităţi independente, întreprinderi individuale sau familiale. Raportat la numărul total de firme din judeţ, în comuna Tăuteu sunt concentrate doar 0,42% din firme.

La nivel judeţean erau înregistrate, la 31 decembrie 2009, 18.620 firme, din care: 54,30% societăţi comerciale cu răspundere limitată, 29,20% persoane fizice autorizate, 13,03% întreprinderi individuale, 2,50% întreprinderi familiale, 0,37% societate cooperativă, 0,32% societate pe acţiuni, 0,25% cooperative agricole, 0,01 regii autonome, 0,01% grupuri europene de interes economic.

Densitatea întreprinderilor la 1.000 de locuitori permite realizarea de comparaţii cu nivelul judeţean şi poate fi privit ca un indicator al spiritului antreprenorial al populaţiei şi al mediului economic prietenos şi atractiv pentru investitori. În comuna Tăuteu, densitatea firmelor este de 13,3%, situându-se mult sub nivelul judeţean (31,4,8%), şi naţional (41,5%), arătând o implicare antreprenorială mai slabă a populaţiei.

 

Densitatea intreprinderilor la sfârşitul anului 2010, la 1000 locuitori în comuna Tăuteu

 

Evoluţia înmatriculărilor a firmelor relevă tendinţele economiei comunei si sunt în concordanţă cu cele ale judeţului. În anul 2011 numărul înmatriculărilor de firme în judeţul Bihor a fost de 3.026, s-a diminuat cu 16,3% faţă de 2010 (3.616 de înmatriculări). În anul 2010 trendul înmatriculărilor s-a modificat, fiind o creştere de 20,9% faţă de anul precedent: de la 1.484 (2009) la 1.794 înmatriculări în 2010.

În comuna Tăuteu se observă tendinţă oarecum similară cu cele naţionale si judeţene, când în perioada 2004-2008 a crescut relativ constant numărul firmelor înfiinţate (excepţie fiind anii 2005, 2007), după care a scăzut semnificativ.