Responsabil protectia datelor cu caracter personal

                          Corneanu Borbala                                                                                         responsabil cu protectia datelor cu carcter personal                                               Funcția: consilier, grad profesional superior, in cadrul Compartimenului Stare Civila                          Telefon: 0259.354.825, interior 107                                                                                   e-mail: borika.corneanu@yahoo.com                                                                               pentru locatie acceseaza acest link 

DISPOZITIA NR. 63