Date demografice

Comuna Tăuteu este asezată la o distanţă de 68 km de municipiul Oradea si la 10 km de orasul Marghita. Este situat în bazinul hidrografic al văii Bistrei, afluent de stânga al Barcăului, la vest de munţii Plopisului si la nord de dealurile Dernei.

Malul drept al Bistrei este conturat de Munţii Plopiş, treptat devine deal. Ultimul deal este Muntele Mare din Tăuteu cu înălţimea de 249,4 m. Râul Bistra are o lungime de 53 de km si îsi începe cursul deasupra Pădurii Negre din Munţii Plopiş, cu o zonă de captare de 225 km2.

Poziţionarea comunei Tăuteu în judeţului Bihor

 

Un singur afluent important are Bistra pe teritoriul satului Tăuteu, acea este pârâul Mina, restul sunt siroaie sezoniere, dar în timpul ploilor torenţiale de vară pot genera inundaţii ca în anii 1970­1971, respectiv 1997. La sud, comuna Tăuteu este mărginită de dealurile Dernei, spre est de dealurile Bistrei, spre sud-est de prelungirea culoarului Bistrei până la contactul cu munţii Plopişului, iar la nord, nord-vest şi nord-est de culoarul larg al Barcăului. Comuna Tăuteu se întinde pe o suprafaţă de 6.979 ha şi grupează pe teritoriul său satele comunei ,dispuse de-a lungul văii Bistrei în următoarea ordine: Ciutelec la sud, Bogei la nord-vest, Tăuteu la vest, nord-vest, Poiana la nord, nord-est, Chiribiş la nord, nord-vest.

Primele trei localităţi – Ciutelec, Bogei şi Tăuteu – sunt aşezate în lunca pârâului Bistra, iar Poiana şi Chiribiş în lunca îngemănată a pârâului Bistra cu cea a râului Barcău. Comuna Tăuteu are următorii vecini: teritoriul municipiului Marghita la nord; teritoriul comunei Abrămuţ la nord-vest; teritoriul comunei Chişlaz la vest; teritoriul comunei Popeşti la est; teritoriul comunei Abram la est.

Comuna Tăuteu face parte din bazinul hidrografic a râului Barcău. Cursurile de apă care se întâlnesc în regiune iau naştere din Munţii Plopişului şi din dealurile Dernei. Barcăul atinge doar tangenţial graniţa de nord-vest a comunei Tăuteu, pe o lungime de 2,5 km. Cel mai important afluent al râului Barcău pe partea stângă este pârâul Bistra, al cărui bazin hidrografic se întinde pe 225 km şi cu o lungime de 53 km străbate unităţi morfologice diferite; cursul superior aparţine Plopişului, cursul mijlociu dealurilor Dernei, iar cursul inferior se află pe teritoriul comunei Tăuteu. Terasele sunt fragmentate, iar afluenţii de stânga ai pârâului Bistra sunt valea Rovina în satul Ciutelec, valea Dăud în satul Bogei şi valea Banya în Tăuteu, care la rândul lor au serie de afluenţi, mulţi dintre ei cu scurgeri temporare doar cu ocazia unor ploi torenţiale şi de intensitate mare (1970, 1971, 1997) şi care produc inundaţii mari. Pe partea dreaptă râul Bistra nu primeşte nici un afluent.

  

              La 68 km N-V de municipiul Oradea şi la 10 km sud de municipiul Marghita, pe valea pârâului Bistra, afluent dinspre stânga râului Barcău, este aşezată comuna Tăuteu, din care fac parte satul Tăuteu – reşedinţa comunei şi satele Ciutelec, Bogei, Chiribiş şi Poiana.