Investiții în derulare

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2012

♦   Modernizare stăzi în comun Tăuteu, proiect finanţat de MDRT în cadrul programului ”Reabilitare şi modernizare – 10.000 km Drumuri de interes judeţean şi Drumuri de interes local ”.        

♦   Infiintare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Tăuteu şi Bogei, comuna Tăuteu, proiect evaluat de Ministerul Mediului şi Pădurilor.     

♦   Construcţie grădiniţă cu program normal cu 2 săli de clasă în localitatea Tăuteu, proiect derulat de MECTS – UMPRS Bucureşti (prin Banca Mondială).  

♦   Construcţie  nouă cu destinaţia şcoală în localitatea Ciutelec, proiect derulat de MECTS – UMPRS Bucureşti (prin Banca Mondială) în cadrul Programului “Reabilitare şcoli în mediul rural ”.                                                                                                         

♦   Construcţie cămin  Cultural în localitatea Chiribiş, proiect finanţat de la bugetul local. 

♦   Dispensar uman şi farmacie în localitatea Tăuteu.