Proiecte finalizate

♦  Extinderea reţelei de apă potabilă în localitaţile Tăuteu, Bogei, Poiana şi Chiribiş, proiect finanţat prin O.G. nr. 7/2006.                                                                                     ♦  Proiectul integrat Legături Comunitare (asfaltare 1,6 km drum şi Centru Social multifuncţional în comunitatea de romi din localitatea Bogei), proiect finanţat de FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială).                                                                                ♦  Amenajare teren de sport în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, microproiect finanţat de ARDDZI în cadrul Programului SGM (Schema de Granturi Mici).
♦  Reparaţii capitale la sediul primăriei comunei Tăuteu.                                                     ♦  Reabilitare (pietruire) 10 km drumuri şi trotuare 3,5 km – investiţie finanţată de la bugetul local.                                                                                                                           ♦  Realizare staţii de autobuz în fiecare localitate.                                                                 ♦  Amenajare centru de comună.
♦  Amenajare locuri de joacă în localităţile Tăuteu, Bogei şi Chiribiş.                                   ♦  Construire capele mortuare în localităţile Tăuteu şi Bogei.                                               ♦  Reabilitare şcoli şi gărdiniţe în toate localităţile comunei Tăuteu.                                      ♦  Extindere iluminat public în cătunul Horvăţeni şi în toate localităţile comunei Tăuteu.